Pohybové terapie

Všeobecné informácie k cvičeniu chi kung

• Rozdelenie vo všeobecnosti na statické a pohybové, vysvetlenie a priblíženie oboch pojmov
( statické : meditačné práca s energiou alebo informáciou ; bez premiestňovania tela= bez pohybu nôh; pohybové: s premiestňovaním celého tela).

• Príprava pred cvičením
- rozkývanie tela, uvoľnenie kĺbov a minimálne najhrubších „blokov energie“ = otvorenie dráh
- vycentrovanie sa, započúvanie sa do aktuálneho stavu organizmu nezasahovaním, „modlitba“ – vhodné formulovanie

• Myseľ a zameranie ( vypúšťanie myšlienok), spôsob koncentrácie a uvoľnenia hlavy
- úloha pozorovateľa, priestorový pohľad, očakávanie pôsobenia cvičenia, priebežné kontrolovanie polohy tela v priestore a jeho uvoľnenia do stavu „držím aby som nespadol“

• Dýchanie a postupná zmena k prirodzenému rytmu dýchania
- spôsob vedomého vedeného nádychu a výdychu; odpútanie od vedenia dýchania – spontánne dýchanie a uvoľnenie brušnej oblasti
- pomôcky – dýchanie hlavnými E bodmi tela – chodidlá (spodok), dlane(stred), temeno(vrch)

• Postoj => usadenie, uvoľnenie fyzického, emočného a mentálneho tela
- uvoľnenosť postoja v kolenách – zmena k trvalému spôsobu pohybu v bežnom živote; zavesenie za temeno a vyrovnávanie Hara línie (krátke popísanie jej funkcie z EU lekárskeho i VYCH lekárskeho hľadiska

• Ukončenie cvičenia
- stiahnutie energie do základného centra, postupné uvoľňovanie zo záverečného postoja
- v prípade chuti rozkývanie a ponaťahovanie sa, prípadne zaujatie polohy ležmo
- povyťahovanie prstov rúk a nôh

Súvisiace položky (podľa značky)

Nájdete nás na Facebooku