Pohybové terapie

O čom sa nedá nehovoriť na cvičeniach PT ?

Aktivita existuje už predtým, než začne samotný pohyb. Nazývame ju vnútornou aktivitou. Väčšinou si jej nie sme vedomý. A presnosť pohybu závisí aj na aktivitách, ktoré sa udejú vo všetkých častiach tela, aby telo udržali v orientácii podľa zemskej tiaže.Táto aktivita je podmienená stavom mysle.

 

Príklad na vnímavosť: precíťte si prostredník na ruke. Hneď viete kde sa v priestore nachádza, cítite ho. A teraz si precíťte ten istý na nohe. A takto si skúste precítiť bod na chrbtici medzi lopatkami (2. Brána)

Vyladenie – dôležitosť kvality vstupujúcich energií. Transformácia energií v centrálnej čakre.
- mínusové informácie, z toho vyplývajúce spomalenie otáčania čakier, súvislosť medzi ochorením a množstvom mínusovej inform.


V zdravom tele zdravý duch : kolobeh orgány – emócie – pocity
Pečeň – hnev, obličky – strach, ...

Pevné cvičebné programy verzus okamžité intuitívne, 2 možnosti PT- voľné a cielené ( pre konkrétny výsledok)
Možnosti ovplyvňovania zdravotného stavu:
masáže, automasáže, cvičenia, kineziológia, doplnky výživy, čaje, tanec, príroda, meditácie <–> modlitby
Lepšie prúdenie energie ovplyvňuje náš emočný stav a vtedy naberáme najmenej Θ informácií: OD-POR, netrpezlivosť


Keď dokážeme prevziať zodpovednosť za naše negatívne zážitky, dokážeme ich zmeniť!


Aktivita existuje už predtým, než začne samotný pohyb. Nazývame ju vnútornou aktivitou. Väčšinou si jej nie sme vedomý. A presnosť pohybu závisí aj na aktivitách, ktoré sa udejú vo všetkých častiach tela, aby telo udržali v orientácii podľa zemskej tiaže. Táto aktivita je podmienená stavom mysle.

Čo je dôležité vedieť: smerujeme k plynulému pohybu. Minimálne v začiatkoch učí telo myseľ. Nezabúdame dýchať. A po nejakom čase investovanom do cvičenia spozorujeme, že telo nasleduje myseľ bez otáľania.

My vám len ukážeme možnosti - a Vy sa rozhodnete, čo Vám najviac vyhovuje.

Princíp jin-jang, rovnováha, harmónia
Energetické dráhy, prúdenie energie, čakry, emócie, jemnohmotné telá
Emočné telo
Potreby telo- myseľ - emócie
Vplyv cvičení na vnímavosť – sebakontrola, sebapozorovanie (únava – spánok, hlad, smäd, aktivita, pokoj)
OD-PUSTENIE, a vplyv na tok energie, bezpodmienečná láska, sebaláska, sebadôležitosť

Súvisiace položky (podľa značky)

Nájdete nás na Facebooku