Pohybové terapie

O čom sú Pohybové Terapie

Pohybové terapie

   Podmienky života sa stále menia. Úlohou psychiky je prispôsobiť sa týmto zmenám a nájsť postup ako nastoliť rovnováhu. Preto v každej epoche dochádza k zmene vyučovacích foriem. V mnohých ohľadoch používame svoje telo i myseľ inak než predtým. Menej sa pohybujeme a špecializujeme sa na úzky okruh činností. A napriek – vo väčšine prípadov – stresujúcemu spôsobu života očakávame, že budeme zdraví a spokojní, i keď preto nič neurobíme.

Dnes sú charakteristické napätie a stres (strach), určitá zacyklenosť v správaní a pohybovaní sa. Kam sa nám vytráca energia pre spokojný, radostný a plnohodnotný život? Ako skĺbiť poznatky minulých vekov s dnešnými potrebami?

   Hľadáme teda univerzálny systém, v ktorom si každý vyberie pre seba to potrebné. Vravíme, že nemáme dostatok času a priestoru. Teda niečo, čo by sa dalo praktikovať kdekoľvek a kedykoľvek. Doma v obývačke, kuchyni, v aute, vo firme za počítačom – proste tam, kde trávime väčšinu svojho času. Tak, aby nám cvičenie nenápadne a nenásilne vkĺzlo do života a stalo sa jeho súčasťou.... ak teda pohyb a spôsob komunikácie s okolím (verbálna aj neverbálna) odráža náš psychický stav a neodreagované emócie – tak opäť cez pohyb dokážeme tieto „zablokované emócie, energie“ uvoľniť a transformovať.

   Každý sme absolútna individualita, neopakovateľný. A musíme teda brať do úvahy túto našu jedinečnosť a prispôsobiť jej (nám) cvičebný program. Každý sme dostali do vienka vlastný dar, a od neho sa odvíja (od neho závisí), uchopenie našej premeny. Je pochopiteľné rovnako ako bežné, ak chceme zmenu k lepšiemu a zároveň sa jej obávame. Obávame sa toho, čo od nás táto zmena bude vyžadovať, čoho sa budeme musieť vzdať. Háčik je v tom, že rozumom sa tohto strachu nezbavíme. Závery, ku ktorým sa dopracujeme na základe rozumovej úvahy, majú veľmi malý alebo žiadny vplyv na zmenu nášho spôsobu života. Preto existuje veľa ľudí, ktorí majú veľmi jasné presvedčenie, ale ich skutky sú často v diametrálnom rozpore.

 ... sme ovplyvňovaný dvoma faktormi: myslením a cítením. Je nesporné, že sa navzájom ovplyvňujú a zároveň zasahujú do nášho pohybového a komunikačného vzorca.. Na myslenie a cítenie vplýva  stav vnútorných orgánov, nervového systému a mozgu. Teraz pridajme ešte jedno slovo – vnímanie.


Úlohou cvičení je zlepšiť naše vnímanie, koncentráciu, telesný stav, vrátiť nám detskú radosť z pohybu a učenia sa novým veciam. Cieľom pohybových terapií je dať človeku lepšiu možnosť voľby a prakticky ukázať efektívne metódy zrelaxovania, postupného vyliečenia a zharmonizovania sa.


PT sú univerzálnym systémom , v ktorom si každý vyberie pre seba to potrebné. Nezáleží na veľkosti priestoru v ktorom cvičíme, ale na schopnosti uvoľnenia sa. Umožňujú uvoľniť napätie v organizme priam hravou formou.
... Iba uvoľnená a pozorná myseľ a telo sú schopné okamžitej adekvátnej reakcie. Teda ako na to? Najviac na nás vplýva priama životná skúsenosť. Ak si máme z cvičenia odniesť čo najviac, je potrebné, aby nám táto skúsenosť prešla do vedomia. Infiltrovala sa  Čiže uvedomiť si (pochopiť) v uvoľnenom stave, ako sa vyhnúť opätovnému vzniku nepohodlia, bolesti. Toto uvoľnenie nieje vydanie sa na milosť a nemilosť okolitým silám, je to koordinované uvoľnenie. V praxi to znamená prejsť cez prekážku najrýchlejším (teda plynulým) spôsobom, pri vydaní čo najmenšej energie.
Cvičenie prelomí nevýhodné modely správania - začneme blokovať prúd negatívnych predstáv. Tým, že sme plný obáv, vypudíme energiu z centier vitality. Pomocou cvičení sa usadená, stagnujúca alebo vypudená energia vráti do centier vitality.

            POZORNOSŤ – KOORDINÁCIA – UVOĽNENOSŤ – PLYNULOSŤ

Čo je dôležité vedieť

   Všetky pohyby sa vykonávajú prirodzene a plynulo, pokiaľ to telo nevyžaduje inak. Nič sa nesilí, pohyb robíme do takej miery, kým je pohodlný.
Keďže sa nedá a ani nemá hovoriť čo musíte, tak Vám iba ukážeme začiatok klbka. A keď budete chcieť, tak ho uchopíte a VY sami ho rozmotáte. To klbko ste VY.

Priebeh cvičení:

   Každé cvičenie je špecifické, zamerané na potreby skupiny a jednotlivcov. Je predovšetkým závislé od praktikujúceho. Čím je cvičenec skúsenejší, tým je aj flexibilnejší a jeho pohyby sa stávajú plynulejšími a komplexnejšími. U pokročilejších dochádza k vnímaniu vnútorných a vonkajších tlakov, pozorovaniu vzťahov medzi myšlienkami a pohybmi. Ako dospelí postupne strácame schopnosť prirodzeného pohybu, ale našťastie sa tomu dá opäť naučiť.
 Výhodou PT je spôsob, akým sa informácie zapisujú. Cvičenie je súbor pocitov, expandujúci vo vedomí. Iba uvoľnené telo a myseľ sú schopné okamžitej reakcie. Ak splníme tieto dve podmienky, môžeme realizovať podvedomý intuitívny pohyb.

Účinky:

Účinky sa objavujú na viacerých úrovniach, a to napr. na úrovni fyzickej, fyziologickej, mentálnej ako  aj emocionálnej.
Aby sa dosiahla plynulosť, musia všetky kĺby kooperovať. Keďže kĺby fungujú ako regulátor prietoku energie, vplývajú na otvorenie meridiánov (dráhy energii). Tak sa rozprúdi energia, ktorá následne rozbíja bloky a spazmické stavy. Nastane proces očisťovania a harmonizovania organizmu. Uvoľňujú sa bloky očí, kĺbov, harmonizujú  sa  mozgové hemisféry a žľazy s vnútorným vylučovaním.

v krátkosti:          
        * transformácia strachu z kontaktu s inými ľuďmi, príp. s neznámymi situáciami
        * rozlišovanie medzi mimovoľným chcením a skutočnou potrebou
        * vycentrovanie sa, harmonizácia, napojenie sa na "vyššie ja"  
        * mäkké a tvrdé sa mení na pevné a pružné ...

Na záver

   PT umožňujú nájsť cestu ako sa mať radi, ako rešpektovať potreby tela a mysle a udržovať oboje v harmónii. Napr. automasážnymi technikami, ktoré sú súčasťou cvičení, ale aj náplňou samostatných seminárov a kurzov. Semináre masáží a automasáží sú formou 2-hodinových stretnutí a dlhšie kurzy trvajú v rozpätí 2-3 dní (napr. kurz masáže chodidiel, rúk, chrbta).

O inštruktorovi

   15 rokov pracuje ako profesionálny masér, 25 rokov sa venuje rôznym bojovým umeniam, posledných 7 rokov voľným formám tai-chi, čchi-kungu a intuitívnemu pohybu.

Nájdete nás na Facebooku