Pohybové terapie

Čo je zámerom cvičení?

Snahou každého systému cvičení a filozofií je lepšie pochopenie seba samého. Plynulé využitie nadobudnutých poznatkov v bežnom každodennom živote naznačuje efektivitu metódy. Málo sa hovorí o tom, že každá ľudská epocha/doba mala jej charakteristické spôsoby pôsobenia na človeka. Prečo? Jednotlivé epochy rozvíjali vždy iné časti v nás.

Dnes žijeme v dobe, kedy sa rozvíja tzv. uvedomenie. Preto je dôležité podporovať vývoj zdravým nahliadnutím do nášho vnútra so súčasným vnímaním fyzickej reality. Dôležité je, aby sme to, čo tam nájdeme, vyniesli na povrch a očistili. Potom to môže svietiť do všetkých častí našej duše aj tela.

Dovoľujem si Vás upozorniť na cvičenia v tomto duchu, na výuku o pohybe, myslení a cítení energií. Prostredníctvom porozumenia môžeme lepšie pochopiť následky prejavené na fyzickom tele i emóciách.

Pohybové cvičenia sú zamerané na rozvoj komunikácie s vlastným telom a duševným svetom. Je to učenie sa intuitívnemu pohybu, ktorý telo podvedome vyžaduje.V každodennom živote sa nevyužíva celá pohybová škála, ktorej je telo schopné a preto veľa svalových skupín spí. U väčšiny populácie je tomu tak po celý život. Klasické metódy cvičenia neumožňujú plynule zapájať všetky svalové skupiny podľa potreby, a tým telo trpí. Pomocou PT sa rozvíja vnímavosť pre potreby tela a psychiky. Svaly a väzivá sa prebúdzajú podľa potreby, čo nachádza odozvu aj v mozgu (z pozorovaní vyplynulo napr. zvyšovanie IQ a koncentrácie.

Nájdete nás na Facebooku