Pohybové terapie

Energia a Vnímanie

Dovoliť si sa mať lepšie nieje možno také jednoduché. Pracujú (kvasia) v nás rôzne tlaky (podvedomé skúsenosti, a z nich vyplývajúce rozhodnutia, na ktoré sme už zabudli; naučené postoje a masky...   = rôzne informácie), ktoré i počas nášho vedomého rozhodovania zabraňujú pozdvihnutiu kvality nášho zivota.

Rozvinutie vnímania postupne predpokladá uvoľnenie a vystavenie sa životu , prevzatie zodpovednosti za „schopnosti“, ku ktorým môžeme mať a máme prístup. Iným spôsobom môžme hovoriť i o vytvorení vnútornej chrbtice. Odloženie vlastnej malichernosti a lenivosti, pokračovanie skutočnej práce na sebe samom a schopnosti zameriavať a udržiavať pozornosť (na) v tomto prúde. Dokázať ustáť svoju Cestu, odolať „pokušeniam“ vyplývajúcim ako z môjho vlastného založenia ale i pôsobenia vonkajsich „skutočností“. Ale téma pokušení je "ožehavá" a nezdravo chápaná, najmä vďaka tvrdému kresťanskému výkladu.

Nieje rozumné žiadať o zvýšenie energie nad úroveň, s ktorou dokážeme bezpečne žiť (pracovať) pre seba i okolie. To znamená i neliezť do niečoho len preto, že by som s tým získal "väčšiu hodnotu" alebo kredit. Veď možno tým novým ja nai nechcem byť, len mať ten kredit. Každá akcia predpokladá reakciu – samotný predpoklad tejto možnosti je určitým varovaním pre „skúšajúcich“. Nieje akoby postupne iná možnost, ako sa z pozície „skúšajúceho“ dostať do role „jednoducho uvedomelo konajúceho“. (popis pocitov a vysledkov pri vrhani predmetov, roztrhnuti jablka na dve casti...) So zvýšenou hladinou energie prichádza i schopnosť ovplyvňovať vývoj udalostí okolo nás, u každého podľa jeho úrovne. Vývoj nieje samovoľný a samoúčelný, a úroveň prirodzeneho talentu musí byť prekročená intenzívnou prácou, pretože nepochybne pre každého postupne narastá úroveň zodpovednosti, ktora mu vyplýva z jeho pozície.

Javí sa mi, že v skutočnosti toto je dôvodom nepostupovania a nespokojnosti väčšiny ľudí a tak isto i ich častokrát opätovného "pádu" na pôvodnú alebo nižšiu úroveň. Schopnosť ustáť vlastnú zodpovednosť, a i vlastné omyly na tejto ceste spoznávania nasledovania Prúdu. Jednou z možností sú cvičenia, zamerané na priame spoznávanie pocitov a zákonistostí, súvisiacich s postupom na tejto ceste. Tak, aby súčasťou cvičenia bola okamžitá a priama odpoveď, jemnosť k sebe, interakcívnosť na našu akciu. Či už pri samostatnej práci, práci vo dvojici, alebo skupine. Tzv. „tréningová“ úroveň býva po čase prekročená, a my začíname VEDOME praxovať v bežnom živote. Nie každý dokáže ovládať svoje myšlienky/želania/formátovania a teda energiu - ktorá vo forme informácie spúšťa procesy – tak, aby zbytočne nevysielal či už protichodné informácie alebo totálne nevhodné a nehumánne útoky na seba alebo okolie. Foriem takýchto útokov (vyciciavaní energie) je veľa.

Na zmenu týchto našich postojov sú niektoré naše aktivity viac alebo menej vhodné. To si každý úprimne hľadajúci uvedomí sám.

Nájdete nás na Facebooku