Pohybové terapie

Začalo to okolo roku 2004/5, kedy prišla potreba upraviť pôvodné bojové zameranie na systém vyhovujúci dnešnému človeku. V mojom osobnom rozvoji došlo k výraznej zmene, najmä pochopením rozdielu medzi človekom z doby pred tisíc rokmi a súčasným.

Pôvodné techniky v mnohom vychádzali z predpokladu dostatočnej uzemnenosti človeka. Pracovalo sa na poli, v lese, bez strojov a v každom počasí. Človek mal kontakt s prírodou, svojím telom i komunitou. Teraz je všetko inak...

Nájdete nás na Facebooku