Pohybové terapie

Cvičenia

Táto ukážka cvicenia v začiatkoch pri dôkladnom prevedení zaberie začiatočníkom v priemere 90 minút. Neskôr, ako sa človek učí komunikovať s vlastným telom, sa doba zmenšuje na zhruba 30 minút. Tento samotný rozpis je bez usmernenia lektora vlastne iba nič nehovoriacim sumárom pohybov. Dá sa použiť i ako akýsi vstupný…
Základom je pochopenie, že klient a sprievodca sú dve veličiny, ktoré spolu vchádzajú do akéhosi procesu, interakcie. v nej sa nedá oddeliť ich vlastná minulosť, vnútorná dynamika, história ich tiel a duší. Tým pádom je jasné, že obaja zakúšajú na svojom tele a duši preberanú tému.
Dovoliť si sa mať lepšie nieje možno také jednoduché. Pracujú (kvasia) v nás rôzne tlaky (podvedomé skúsenosti, a z nich vyplývajúce rozhodnutia, na ktoré sme už zabudli; naučené postoje a masky...   = rôzne informácie), ktoré i počas nášho vedomého rozhodovania zabraňujú pozdvihnutiu kvality nášho zivota.
Strana 2 z 2

Nájdete nás na Facebooku