Pohybové terapie

kurz Celostnej procesovej terapie pre pomáhajúce profesie


Ženy a muži, kolegovia, študenti
. Prichádzam s ponukou netradičného kurzu.

rozhrnanie zavesu
V súčasnej dobe je kladená stále intenzívnejšia požiadavka na naše životy i prácu s ľuďmi. Ako laici i profesionáli si zrejme uvedomujeme, že sa nám do vzťahov a práce prenášajú naše vnútorné reality, postoje k jednotlivým témam, k sebe samým. Otázky výkonu, toho či som alebo nie som dostatočne dobrý a efektívny, ocenený a vnútorne spokojný s priebehom procesu. Či dodržujem hranice klienta a svoje vlastné, či zasahujem primálo alebo priveľa. Otázku ako dokázať byť v praxi životu vystavený s vierou, dôverou, zvedavo a ostávať s mysľou začiatočníka bez neustáleho hodnotenia a kritizovania seba i iných sa pokúsime načrtnúť na tomto zážitkovom stretnutí.

Tento nástroj je o naladení sa na svoj vlastný rytmus, rytmus Zeme, vesmíru, vnímania rytmu svojho partnera, dieťaťa či klienta. A ich komfortné prejavenie v reálnom fyzickom svete. Pretože skúsenosti praxe ukazujú, že k zdraviu sa navrátime ak sme v svojom rytme. To je podstatou celostnej procesovej terapie - "CPOT". Jej filozofiu je užitočné aplikovať v rozličných profesiách: psychoterapeuti, duly, maséri, športový tréneri, koučovia, kňazi – v ľahu, sede, stoji, v objatí. Špeciálne výhody predstavuje pre rodičov – naladenie na dieťa a uvoľnenie vlastných obáv smerom k dôvere v proces.

 Napĺňaním môjho zdieľania pre verejnosť je výučba rozšírenej verzie pôvodného spôsobu výučby kraniosakrálnej biodynamiky, ktorý som nazval CPOT. V tom ako pri výučbe tečie cezo mňa, sú vedome obsiahnuté princípy práce s tai-čchi, so snovým telom („vnútorné telo“), prvkami kraniosakrálnej biodynamiky, šamanizmu (práca s esenciou klienta), tantry, základov akupunktúry, elementov,  učenia o symptomatológii, vrstvách tela (koža, svaly, kosti, tekutiny) a využitia aromaterapie. Je to nástroj a dar pre vytváranie vedomého života. Naše sny a túžby sa snažia „vysnívať“ do fyzického sveta, našej primárnej identity. Ak tomuto neprejavenému venujeme pozornosť, „pozveme to“ do dennej reality, skontaktujeme sa so svojou dušou, telom i tým, čo sa cez ne prejavuje. Tak si dovolíme sa prejaviť, byť autentický, v osobnej Sile a bdelý. Tak sa vyhneme transovým stavom a ulietavaniu.

V súčasnej dobe je kladená stále intenzívnejšia požiadavka na výkon nášho povolania – práce s ľuďmi. Ako profesionáli si zrejme uvedomujeme, že sa nám do práce prenášajú naše vnútorné reality, postoje k jednotlivým témam, k sebe samým. Otázky výkonu, toho či som alebo nie som dostatočne dobrý a efektívny, ocenený a vnútorne spokojný s priebehom procesu. Či dodržujem hranice klienta a svoje vlastné, či zasahujem dostatočne alebo priveľa.

Rozdielom medzi pozitívnym vnútorným zodpovedaním si týchto otázok alebo ich nevnímaním je napr. únava, podráždenosť, očakávania z výsledku terapie, obavy z dotyku, potreba mať pravdu, rôzne formy prenosov... .

 

Táto ponuka kurzu celostnej procesovej terapie (ďalej „CPOT“) smeruje k okamžitej fyzickej odpovedi, k možnosti naučiť sa nový spôsob práce so sebou samým a ten vniesť do práce s klientom a svojho osobného života. Predstavuje jeden zo základných nástrojov pre osobný život a prácu s klientom. Jej výhodou je práca cez oblečenie (možné i iné varianty) a tým je prístupná i pre hraničné stavy s intimitou a dotykom. Vedie k prijatiu nového konceptu – jemnosti, pevnosti a ocenenia. Ako sa zladiť s vlastným rytmom, telom, smiechom a vypnúť kritikov v hlave? Čo to vlastne je to "byť sám sebou" telesne prejavený?
 
Čo je hlavnými benefitmi CPOT?
Vytváranie zdrojov, nájdenie vnútorného pokoja, sily a autenticity. Potom ľahko a radi nasledujeme a realizujeme svoje sny duše a tela, našu potrebu zdravia, lásky a mieru so svetom a so sebou. Je to ponuka práce v realite hmoty rozšírená do iných oblastí psyché a jej existencii vo svetle a tieni.
AKO? Jemnými dotykmi najčastejšie cez oblečenie a vytvorením bezpečnej dôvernej atmosféry. Sprevádzaním fyzickým dotykom a slovom nehodnotiť seba ani iných, byť súčasne pevný a jemný, naučiť sa povedať slobodne áno i nie.

 

Ukážky z praxe:
kranio-7248kranio-7279kranio-7295

 

 

 

 

kranio-7309kranio-7387


              

 

 

 

 

 

 

Čo vieme pozitívne ovplyvniť pomocou CPOT?

Hlavným benefitom je posilnenie a vytváranie zdrojov v organizme, pomocou ktorých je klient schopný riešiť symptómy ako :
•    Migrény, bolesti svalov, kĺbov, očí
•    Regenerácia vnútorných orgánov na fyzickej i energetickej úrovni
•    Stav chrbtice – stuhnutosť, vykrivenia, blokácie energie cez chrbticu
•    Energetický deficit a vyčerpanosť na Životnú energiu, chuť, zvedavosť a radosť,
•    Sexuálne funkcie – problémy s pohlavnými orgánmi na fyzickej i emočnej rovine
•    Stavy po zlomeninách, poúrazové stavy, ochrnutia, mŕtvice
•    Harmonizáciu nervového systému - utiahnutosť alebo preexponovanosť, napätie
•    Ovplyvnenie formujúcich vzorcov pôrodu, popôrodné obdobia (rodičia i deti)
•    Nadmerná reaktivita, nervozita, tréma u detí –skúšky, šikana, hormonálne zmeny
•    Celého človeka (Telo, Dušu: emócie, myseľ; prejav Ducha)
•    V nadstavbových kurzoch je mostom pre prácu s kómou
 Kontakt so samotnou podstatou nášho bytia vytvorením zdrojov sily v človeku.

Čo je súčasťou praktických schopností ponúkaných  na kurze CPOT?

•    Pre absolventov iných masážnych a terapeutických smerov ako napr. Kraniosakrálnej terapie a pod, je to výborná možnosť prejsť do procesového štýlu a tým prehĺbiť zdieľanie a dať sebe i klientovi väčšiu slobodu prejavu
•    ako byť k sebe a klientovi jemný, oceňujúci a súčasne pevný
•    ako zdravo a bezpečne pomáhať sebe, rodine i klientom
•    ako do práce zapojiť celé telo, vedomie a tak ju spraviť ľahkou
•    ako pracovať s deťmi pri KBT, pocit bezpečia a slobody
•    princíp prijímania a dávania, životná sila v prejave pulzovania tela
•    praktické cvičenia pred prácou a po práci
•     naladenie na svoje Vyššie Ja, ktoré pomáha viesť „ruky“ pri práci a nás v živote
•    hlavné energetické a ťažiskové body v tele, napäťové vzorce a spôsoby obrany
•    práca s jednotlivými vrstvami tela a ich významom v živote človeka na rôznych úrovniach (napr. koža – osobné hranice, ochrana, vnímanie, pocity nenaplnenia, hnev ...)
•    spoznanie troch hlavných pulzácií tela, ich význam, použitie
•    mentálna práca v dotyku s klientom i sebou ( still point, dýchanie, vnútorné postoje) práca s:
 - pupkom ako centrálnym kotviacim bodom – téma Mám Voľbu-
 - solar plexom ako centrom osobnej sily a ochoty sa o seba dobre postarať
•    harmonizovanie dráh cítenia a myslenia

Informácie o najbližšom kurze Celostnej procesovej terapie nájdete na www.skolacloveka.sk

slnko nedzi rukami

 


Pár viet o lektorovi: Marek Bohunický

foto lodPočas 23 rokov praktikovania bojových umení som sa zoznámil so štyrmi Cestami a niečo z nich pochopil - bojovú, liečebnú, tanečnú a tantrickú. Rozhodol som sa vyňať tieto štyri prevedenia a podávať jadro Toho čo Je. Výsledkom sú Pohybové Terapie a spôsob ako učím kurzy masáží. Pohyb ktorým vedie Duch Dušu v tele. Mojou úlohou je zdieľať svoje skúsenosti a informácie. Som takým istým účastníkom života ako každý iný. Terapia má teda z môjho pohľadu úspech iba ako filozofia zdieľania. Klient, priateľ či kolega - všetci máme rovnakú hodnotu. Nikto nie je väčší. Akurát má niekto v danej oblasti viac skúseností a informácií.

Celé mi to dáva zmysel pokiaľ oceňujem a prijímam všetko tak, ako sa život cez nás prejavuje. Je to radostné vzrušenie z objavovania všetkého v živote po každý raz ako po prvý raz.

Viedol som a vediem kurzy zamerané na masáže, sebaobranu sebapoznávaním, pohybové terapie a prežitia v prírode.

 

Na všetkých účastníkov kurzu sa teší

Marek Bohunický - škola Človeka
Mobil: +421 910210830
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web1: www.pohyboveterapie.sk
web2: www.skolacloveka.sk

Pohybové terapie

PT sú univerzálny systém, v ktorom si každý vyberie pre seba to potrebné. 

Pohybové terapie Cieľom Pohybových Terapií je ukázať človeku lepšiu možnosť voľby pomocou praktických efektívnych metód zrelaxovania, postupného osvojenia si vlastného tela minimálne do miery "aby nám telo nezavadzalo" a zharmonizovania sa. Úlohou Pohybových terapií je zlepšiť naše vnímanie, koncentráciu, telesný stav, vrátiť nám radosť z pohybu a učenia sa novým veciam. Ponorenie sa do dobrodružstva.

Nájdete nás na Facebooku