Pohybové terapie

Začalo to okolo roku 2004/5, kedy prišla potreba upraviť pôvodné bojové zameranie na systém vyhovujúci dnešnému človeku. V mojom osobnom rozvoji došlo k výraznej zmene, najmä pochopením rozdielu medzi človekom z doby pred tisíc rokmi a súčasným.

Pôvodné techniky v mnohom vychádzali z predpokladu dostatočnej uzemnenosti človeka. Pracovalo sa na poli, v lese, bez strojov a v každom počasí. Človek mal kontakt s prírodou, svojím telom i komunitou. Teraz je všetko inak...

Strana 2 z 2

Pohybové terapie

PT sú univerzálny systém, v ktorom si každý vyberie pre seba to potrebné. 

Pohybové terapie Cieľom Pohybových Terapií je ukázať človeku lepšiu možnosť voľby pomocou praktických efektívnych metód zrelaxovania, postupného osvojenia si vlastného tela minimálne do miery "aby nám telo nezavadzalo" a zharmonizovania sa. Úlohou Pohybových terapií je zlepšiť naše vnímanie, koncentráciu, telesný stav, vrátiť nám radosť z pohybu a učenia sa novým veciam. Ponorenie sa do dobrodružstva.

Nájdete nás na Facebooku