Pohybové terapie

Aktuálne kurzy

Zoznam kurzov/školení, ktoré organizujem:

Názov kurzu

Termín Kurzu

Miesto konania


 stretnutie Absolventov kurzov Šamanskej kraniosakrálnej terapie (len pre absolventov)


25.-27.5.2018


Biorezonančné centrum, Pluhová 40, Bratislavaseminár "Kraniosakrálna tantra"15.-17.6.2018

Biorezonančné centrum, Pluhová 40, Bratislava


seminár pre asistentov - "Tanec s klientom"
Šamanská kraniosakrálna terapia 519.- 23.6.2018


Biorezonančné centrum, Pluhová 40, Bratislava

úvodný kurz Šamanská kraniosakrálna terapia - Koža, hranice a Dych života26.-30.6.2018

Biorezonančné centrum, Pluhová 40, Bratislava

seminár "Od Srdca k Telu" 13.-15.7.2018

Biorezonančné centrum, Pluhová 40, Bratislava

Nájdete nás na Facebooku