Pohybové terapie

Druhy masáží

Tantrická masáž je hravá, dotyková a zodpovedná súčasne. Je to forma pôvodného taoistického učenia skombinovaná so západnými poznatkami psychoterapie. V zmysle seba - rozvoja a uvoľnenia sa s dôverou vnímať svoje miesto na svete cez dar tela. Ponúka radostné prijatie sa takých akí sme, pretože hlavnú silu a pocit bezpečia…
Kraniosakrálna terapia je opticky jemné pôsobenie na telo, dotyková masáž cez oblečenie, kde sa dotýkame konkrétnych miest a spúšťových bodov. Pracujeme s pulzáciou tela, ktorá sa optimalizuje, najmä v oblasti: hlava, krk, ramená, solar, kríže, bedrá, kostrč, kolená a členky.I keď je "opticky" jemné, dosah je hlboký a individuálny. V…
Je založená na prirodzenej potrebe (nutnosti) prijímať a dávať. V závislosti od našich životných skúseností (zážitkov) a rozhodnutí s nimi spojených (vedomých či podvedomých), máme takmer všetci striedavo problém s jedným z týchto aspektov. Voláme to „ téma deprivácie“. Vo všeobecnosti pre tento článok ich nazvime strachmi, obavami, blokmi, uzavretosťou…
Reflexná terapia -„RM“ je, zjednodušene povedané, pôsobenie na určitú časť chodidla za účelom vyvolania vzdialeného harmonizačného efektu na konkrétnej časti tela. Používa sa za účelom diagnostickým, preventívnym, liečebným, povzbudzujúcim či relaxačným. Každý centimeter štvorcový chodidla predstavuje konkrétnu vzdialenú časť ľudského tela, zaznamenanú na mape reflexných bodov. Pomocou správne aplikovaného pôsobenia…
Reflexná terapia chodidla - je vynikajúci spôsob ako komplexne ovplyvniť nielen telo. V súčasnosti je to už uznávaná metóda aj v radách klientov laikov. O čo ide v tomto príspevku? Pokúsim sa pribížiť reflexnú masáž a spôsob jej prevádzania, z môjho pohľadu, po 12 rokoch profesionálneho masírovania. Nieje to vôbec…
Vývoj pokročil dopredu nielen v oblasti techniky a počítačov, ale vďaka zanieteným jedincom i na poli práce s ľuďmi. S veľkou radosťou sa s Vami chcem podeliť o poznatok novej metódy, ktorá - iba v nedávnej dobe odkrytá a predstavená - bola u nás v Bratislave daná do služieb ľudí…

Nájdete nás na Facebooku