Pohybové terapie

Integračné terapie

Pomáhajú znovu prepojiť a tak napraviť (harmonizovať) jednotlivé časti nášho tela, ktoré sa vplyvom jednostranného zaťaženia pocitovo, fyziologicky a nie nakoniec i energeticky odpojili od tela ako celku. Použitie vo forme relaxačnej energetickej masáže alebo ortodoxného cieleného dotykového pôsobenia.

 

Terapia dokáže napomôcť pri prejave napr. nerovnomerného napätia jednotlivých párových (kolena, ramená, oči...) i nepárových (krk, kostrč,...) častí.

v rámci terapia dochádza k:

  • spojenie periférií s Hara (spodný tantien => centrum „zodpovedné“ za skladovanie a udržiavanie energie potrebnej k zdravému udržiavaniu fyzického tela)
  • prepojenie "mozgu", vedomia, so "vzdialenými" časťami tela (najčastejšie sa jedná o chodidla, dlane, kríže, krk)
  • k rovnomernému (harmonickému, vyváženému) obehu na viacerých úrovniach "tela" a dýchaniu do brušnej oblasti
  • indikované napr. pri syndrómoch studených končatín, migrénach, úzkostiach, ...
  • pre úspešné trvalé výsledky sa predpokladá naplnenie HARA energiou, jej udržanie v centre a tým schopnosť dodať do prepájaných častí dostatok energie na celoúrovňové prepojenie nášho tela, ducha i duše

Pozn.:
Uvedená práca s HARA je náplňou kurzov a seminárov

Nájdete nás na Facebooku