Pohybové terapie

Základné postupy a rozdelenia reflexnej terapie chodidla

Myslím si, že najdôležitejšou vecou pri snahe pochopiť systém reflexného pôsobenia na chodidle, je pochopiť, že nemasírujem iba danú časť tela (chodidlo, dlaň, prst...), ale človeka celého a nasledné rozdelenie (zrkadlenie) tela na jednotlivé základné časti chodidla.

 

Rozdelenie môže byť napr.:

  • pravé a ľavé chodidlo (pravá – ľavá hemisféra a veci s tým súvisiace)
  • podľa prednej a zadnej časti tela (čiže nártu a šľapy ) = jin a jang = mesačná a slnečná strana
  • hlavy po ramená „C chrbtica“; hrudnej časti chrbtice „Th“ po celom obvode tela ( svaly, kosti, nervové, krvné a lymfatické riečište a orgány hrudnej časti); driekovej časti chrbtice „L“ po celom obvode tela (svaly, kosti, nervové, krvné a lymfatické riečište a orgány brušnej chrbtice) a orgány „S“ chrbtice, teda kostrče po celom obvode tela (svaly, kosti, nervové, krvné a lymfatické riečište, pohlavné orgány)
  • pri pomocnej diagnostike hl. problému (nielen pre začiatočníkov) - tzv. „ventilu“ - na jednotlivé polovice chodidla
  • ...

Veľmi preferovanou otázkou je i miera bolestivosti. Prečo masáž niekedy bolí viac než inokedy, po akú hranicu bolestivosti sa má ísť, ako dlho na tejto hrane balansovať a pod.


Čiže vo svojej podstate nie zanedbateľné faktory. Môžeme ich zhrnúť pod jednu komplexnú otázku – ako vlastne robiť samotnú reflexnú masáž (vykonávať pôsobenie)?
V tejto chvíli by sme sa mohli zapliesť do X ďalších faktorov, od ktorých by to mohlo závisieť, a aj závisí. Na akej úrovni je vykonávateľ i prijímateľ, aký je momentálny stav oboch, najbližšie plánované aktivity prijímateľa, samotné vonkajšie faktory (priestor, počasie, ročné obdobie, ...)
Venujme sa chvíľu tým, ktoré môžeme ovplyvniť, či už usmerniť alebo potlačiť.
Prijímateľ sa musí v prvom rade dostaviť na masáž. A hneď pri vstupe vo dverách by sa mahol stretnúť s vľúdnym, nenápadne skúmavým „scanovacím“ pohľadom vykonávateľa, ktorého úloha v hre (keď opomenieme predchádzajúce objednanie cez telefonický hovor, doporučenie alebo napr. text na web stránke) začína predsa len skôr, než si prijímateľ ľahne na stôl či sadne na polohovacie kreslo.

Teda každá zo spomenutých vecí je tematicky jedna veľká samostatná kapitola, ak by sme chceli tak i poriadna kniha.

Nájdete nás na Facebooku