Pohybové terapie

O masáži

V prvom rade by si každý potencionálny klient mal uzrejmit, čo chce docieliť návštevou u maséra. Vo všeobecnosti by sme mohli klientov rozdeliť na dve skupiny. Tých, kt. majú záujem o jednorázovú masáž, a tých, ktorým ide o komplexnejsie zasiahnutie a teda pôjde reálne o viac návštev či dokonca o…
Ak sa spýtame piatich ľudí, čo si predstavujú pod pojmom zdravie, dostaneme väčšinou päť rôznych odpovedi. Je to preto, lebo každý máme pre svoje pohodlné žitie iné kritériá? Jeden nechce aby ho čokoľvek bolelo. druhý chce aj dobre vidieť a počuť, tretí zase ovládať svoje fyzické telo... Kritérií je nepreberné…
Žiadaným zlomom v živote každého z nás je stať sa postupne učiteľom sám sebe ...

Nájdete nás na Facebooku