Pohybové terapie

Prvé stretnutie s masérom (terapeutom) - čo sa dá očakávať

V prvom rade by si každý potencionálny klient mal uzrejmit, čo chce docieliť návštevou u maséra. Vo všeobecnosti by sme mohli klientov rozdeliť na dve skupiny. Tých, kt. majú záujem o jednorázovú masáž, a tých, ktorým ide o komplexnejsie zasiahnutie a teda pôjde reálne o viac návštev či dokonca o nejakú dôslednejšiu "kúru".

 

V oboch prípadoch bude klient zľahka vyspovedaný z hľadiska subjektívnych a prípadne i objektívnych negatívnych stavov; či bol niekedy na masáži a ak - s akou frekvenciou ich absolvuje; aké má predstavy a želania; ... v zásade by sa ho mal masér opýtat na všetko, co môže využit pre čo najpresnejsie stanovenie "diagnózy" a vhodnej terapie (pracovný postup). Praktický príklad: stáva sa, že klientom nepripadne dôležité oznámiť požitie alkoholu/ ťažkého jedla/vyčerpávajúcej aktivity pred masážou, strojček na srdce, menštruáciu...

Pri prvej masáži sa klient i masér navzájom spoznávajú. Slúži na presnejšie stanovenie "diagnózy" a jednak pre klienta to môže a mala by byť informácia, či mu masér a jeho systém práce vyhovujú. Vo väcšine prípadov je dôvera dlhodobejší proces, ktorý nieje radno podceňovať a unáhliť. Je hlbokým omylom domnievať sa, že masér môže niečo dlhodobo pozitívne usmerniť, ak mu to klient vnútorne nedovolí a dokonca sám k tomu nevyvinie určitú aktivitu a snáď i disciplínu. Masér môže slúžiť i ako ukazovateľ cesty, klient väcšinou nevie, čo všetko si môže pýtať a aký môže byť rozsah masáže. Masér by ho mal teoreticky oboznámiť s rôznymi spôsobmi masírovania, čo sa od nich zhruba dá očakávať a prečo vybral pre klienta práve ten spôsob, ktorý mu navrhuje. Ak je s tým klient stotožnený, je velká čast práce hotová.

Praktickým príkladom je pôsobenie systémom reflexnej terapie na chodidlo. Vo všeobecnosti je to "moderný" a "in" spôsob, ale treba dávať pozor na "panenskú pôdu", ako vravím klientom, ktorý ešte také niečo neabsolvovali a poznajú to iba z počutia. Informácia: "áno, ak tam máte niekde nerovnováhu, bod je bolestivý..." je v akcii často prekvapujúca. Bolesť je zrazu reálna, nová, úplne iná než si klient dokázal dovtedy predstaviť. A PRÁVE PRETO JE DôLEŽITÉ BYŤ OD KLIENTA INFORMOVANÝ. Ak je to jedna z prvých návštev, má to byt signálom veľmi ohľaduplného pôsobenia, veď chodidlá sú nesmierne intímna časť tela a treba sa k nej správat tak, aby v klientovi nevznikol za žiadnych okolností blok, nejaká neodvolateľne nepríjemná skúsenosť. Reflexná masáž chodidla je ako taká veľmi rozsiahly pojem, je iba chybou nováčikov alebo nerozvíjajúcich sa kolegov, ak pod tým ľudia chápu iba "mačkanie" akýchsi bodov. A nieje to ani iba hladenie a vytieranie, škrabkanie a čo ja viem čo. V prvom rade je to individuálne použitie techniky, v závislosti od miesta, času, podnebia, počasia, energetického potenciálu a stavu klienta, jeho najbližších plánovaných činností ... je toho veľa čo treba brať do úvahy.

K otázke vyzliekania panujú mnohé fámy. Jedinou skutočnou pravdou má byť tá, že klient sám určuje, ako sa vyzlečie. Klientela je nesmierne rozdielna. Niekto je zvyknutý chodiť do sauny a byť odhalený úplne spontánne, iný to nemá veľmi rád ani v domácom prostredí. Masáž sa dá robiť i cez oblečenie, ak by klient mal problém s akýmkoľvek odhaľovaním!!! Ale povedzme takto: odhalenie je úplne individuálna záležitost v závislosti od masáže, vnútorného rozpoloženia klienta a vzájomnej dohode medzi masérom a klientom.

Na záver masáže by mal klient, ak sa o to zaujíma, dostať vhodné odporúčania ako, kedy a čomu sa je lepšie vyhnúť a čo naopak môže procesu obnovenia rovnováhy napomôct....

Všetko ostatné je už potom na zvážení klienta. Ten sa rozhodne podľa svojich možností finančných, časových, chuťových, ideových... . Ale masér by mal byť v každom prípade schopný doporučiť a navrhnút spôsob, ktorý je pre klienta najschodnejší.

autor

Marek Bohunický

Nájdete nás na Facebooku