Pohybové terapie

Malé zamyslenie nad pojmom ZDRAVIE - alebo koľko toho vieme o zdraví?

Ak sa spýtame piatich ľudí, čo si predstavujú pod pojmom zdravie, dostaneme väčšinou päť rôznych odpovedi. Je to preto, lebo každý máme pre svoje pohodlné žitie iné kritériá? Jeden nechce aby ho čokoľvek bolelo. druhý chce aj dobre vidieť a počuť, tretí zase ovládať svoje fyzické telo... Kritérií je nepreberné množstvo. Ale čo ked mi iba takéto fungovanie nestačí, a potrebujem vedieť viac? Ponúkneme zjednodušenú a v tomto zmysle presnú povahu pojmu zdravia. Tak ako mnohé, tiež je určitým kritériom...

Dlhšiu dobu sledujem debaty o zdraví, či už sa vedú pri pive, čaji alebo v sofistikovaných centrách zdravia. Tak ako sa menia trendy v tejto oblasti, prispôsobujú sa im aj články v odborných i komerčných časopisoch. A keďže v tejto oblasti profesionálne pôsobím, rozhodol som sa pridať svoj názor na túto tému.

Spýtal som sa niekoľkých ľudí, čo považujú za zdravie. Neboli z tej istej spoločenskej, sociálnej, kultúrnej a dokonca vekovej kategórie a každý chápal pojem zdravie odlišne. Odpovede ma vlastne neprekvapili. I keď chceli byť proste „fit“, v prvom okamihu vyslovenia želania rozumie každý pod pojmom zdravie niečo diametrálne odlišné, má o zdraví inú predstavu Veľakrát to nevedeli bližšie špecifikovať. Jednému záleží na tom, aby ho nič nebolelo, druhý chce byť silný a rýchly, ďalší múdry a citlivý. V súčasnej dobe sa stále viac a viac píše o rôznych systémoch liečenia. Ak nerátame západnú medicínu, čím ju nijako nezavrhujeme, máme tu liečebné metódy Číny, Indie, Japonska (tzv. východnú medicínu) a nezabudnime ani na Tibet a indiánov- šamanov. Celkom pekná medzinárodná holistická zbierka. Vychádzame z istoty, kde každý z týchto systémov je funkčný a má za úlohu celostné vyliečenie človeka. A vieme, že všetky tieto metódy berú do úvahy podiel vnútornej reality (myslenia, cítenia) na stav fyzického tela.

Keďže podstata človeka je na každom kontinente tá istá, musia mať všetky spomenuté systémy niečo spoločné. To by sme považovali za základ, esenciu, v každom z nich. Týmto spoločným prvkom je teória o elementoch, základných (primárnych, esenciálnych) energiách. V malých obmenách je považovaná za základ všetkých vecí, všetkého diania. Vďaka praktickému chápaniu ich povahy sa vyhotovujú medicínske, psychologické i duchovné diagnostiky, kalendáre (horoskopy) a ich praktická znalosť je neodmysliteľnou súčasťou v pokročilých bojových umeniach.

Prečo práve teória o elementoch?

... 5 elementov ...

Poďme na to poporiadku. Požičiame si rozdelenie podľa taoistického "systému", teóriu o piatich elementoch. Sú to oheň, voda, zem, vzduch, kov.

Dve najzákladnejšie vyjadrenia rovnováhy sú práve jin a jang, kde jin je priradené vode a jang ohňu.

Element OHŇEŇ a jeho protipól element VODA... Energia JIN je ženská, mäkká, chladná, tmavá, sťahujúca, magnetická ... Energia JANG zasa mužská, pevná, svetlá, teplá, rozpínavá ...

Prítomnosť a činnosť jinu a jangu je vo všetkom viditeľnom (hrubohmotnom) i okom neviditeľnom (jemnohotnom). Za najzákladnejšie, najjednoduchšie vyjadrenie pojmu zdravia môžeme použiť: je to harmonické pôsobenie (činnosť) jinu a jangu. Napríklad v kineziológii sa hovorí o „jednotnom mozgu“, pravej a ľavej hemisfére v harmonickej funkcii. Všeobecne povedané je pravá hemisféra sídlom ženských energií, intuície a ľavá hemisféra mužských energií, analytického uvažovania. V starých magických spisoch je ľavá ruka považovaná za rituálnu. Ja osobne považujem v hrubej všeobecnosti problém prejavený na ľavej strane tela za vnútornú sféru a na pravej strane za skôr fyzický charakter. Avšak k lepšiemu pochopeniu dospejeme, keď si o týchto elementoch povieme niečo bližšie...

Od usporiadania, množstva a pomeru jednotlivých elementov v tele závisí spôsob nášho poznávania sveta i nás samých. Vzájomným pôsobením elementov sa pri narodení vytvára telo, myseľ a osobnosť. Po smrti sa elementy rozpúšťajú jeden do druhého. Vzťah nás jednotlivcov k elementom ovplyvňuje kvalitu prežívania počas celého nášho života.

Pôsobenie, alebo lepšie povedané, prejav elementov sa demonštruje na hrubších a jemnejších úrovniach. Na hrubších úrovniach to je práve klasický oheň, voda alebo zem tak ako sme na ne zvyknutý. Nazývame to vonkajšia, zmyslová úroveň. Ale podľa učení sú živly spojené aj s duchovnými bytosťami (duchovia elementov a ostatné bytosťami)

Potom je tzv. vnútorná úroveň, kde máme na mysli energiu elementov a nie ich formu. Ako napr. energie, ktoré nám v tele trávia potravu, udržujú nervovú sústavu a ešte jemnejšie energie, od ktorých závisí naše zdravie. S týmito energiami pracujú napr. v akupunktúre. A je tu aj oblasť jemných energií, zatiaľ nemerateľných prístrojmi, ale iba priamou skúsenosťou cez meditácie a cvičenia, ako je napr. joga alebo tai-čchi.

A nakoniec tu máme tzv. tajnú úroveň, ktorá presahuje dualitu. A práve táto úroveň je pre nás, ľudí zo západu, najťažšia na pochopenie. Na tejto úrovni sú elementy jemným žiarením, piatimi čistými "svetlami". Práve táto úroveň elementov je základom všetkého stvoreného. Ak sa hovorí, že máme otvoriť svoje srdcia, otvárame sa práve tejto úrovni skúsenosti.

Všetky úrovne sú navzájom prepojené, žiadna neexistuje sama o sebe. A my sme teda tiež prepojený so všetkým. Sme ako v jednej veľkej pavučine, každý pohyb, myšlienka, každé nadýchnutie je niekým alebo niečím zaznamenané a vplýva ďalej. Preto je také dôležité skultivovať svoj vnútorný svet.

Človeka prekvapí zistenie, že veľa negatívnych pohľadov a skutkov svojho okolia podnietil on sám. Mnohým je to na teoretickej úrovni jasné, ale až keď si to precítime a natvrdo prežijeme v praxi, začneme mať snahu so sebou niečo urobiť. Obrovská rýchlosť, s ktorou sa v tejto dobe žije, nedostatok lásky, nehy a pocitu bezpečia nás sprevádzajú od malička. Nečudo že tu máme syndróm hromadnej nespokojnosti. Dokonca taký zjavný, že mnohí ľudia si nedokážu úspešne klamať že je všetko OK.

Ja som prijal za svoju definíciu: zdravie je harmonické vyváženie základných prejavov života - zdravá láska..

Nájdete nás na Facebooku