Pohybové terapie

O človeku

Som v objatí veľkej Matky, kde ako dospelé dieťa je vyživované a posilované duševne i fyzicky tlkotom jej srdca. Prijímaním jej ponuky na účasť v živote celým svojím telom, nohami, panvou, bruchom, hrudou i hlavou - som schopný nechať tiecť život ako jednu veľkú vlnu. Nevidím jej začiatok ani koniec.…
Neraz sa stáva, že človek prežije väčšiu časť života kým príde na to, čo vlastne chce.  A takmer na staré kolená si spomenieme, že už sme to predsa vedeli, cítili sme prítomnosť toho tajomného aspoň chvíľu, ako deti. Ako nás čosi takmer osudovo niekam ťahalo.
-          považujeme telo a slobodnú vôľu prevziať za seba zodpovednosť za samozrejmosť alebo si ich vážime? Ak si ich vážime, správame sa k nim podľa toho? svet je škola, čo potrebujeme na úspešné štúdium? vhodného učiteľa (vonkajší - vnútorný) dorozumievacie prostriedky v čo najlepšom stave – zmysly, reč, znaky - písmo…
Každú masáž, cvičenie, ošetrenie a jeho priebeh určuje ich vedomé a nevedomé zameranie. Spôsobom ako odhaliť tieto naše zamerania/nastavenia je hlbšie spoznanie seba samého (ako človeka, preto budem používať mužský rod) na zemitej úrovni, úrovni tela – jeho povrchu a vo vnútri. Čím si bránim/čo mi bráni na telesnej úrovni…

Nájdete nás na Facebooku