Pohybové terapie

Prečo sa začať spoznávať?

Nieje neobvyklé, ak človek prežije väčšiu časť života, kým príde na to, čo vlastne chce.  A takmer na staré kolená si spomenie, že už  to predsa vedel, cítil prítomnosť toho tajomného, aspoň chvíľu, ako dieťa. Ako ho TO takmer osudovo niekam ťahalo...

Všetci túžime, či už si to priznáme, uvedomíme, alebo nie, po SVOJEJ OBDOBE lásky. Háčik je v tom, že málokto je taký pevný, aby ju uniesol a žil. Prečo?! Láska nás núti prekonávať strach, hnev a teda samých seba. Ak jej to dovolíme, robí nás lepšími a zdravšími. Na jej objavovanie a osvojenie nám náš starý každodenný pohľad (spôsob nazerania) nepostačuje. Je faktom, že sa nám vďaka nej otvárajú oči, uši, my celý. A takisto okolo nás prechádza i bez toho, aby sme ju zaregistrovali. Chvíľu tu je, a potom sa nám táto šanca môže vrátiť opäť až oveľa neskôr. Ale treba i povedať – Všetkého s mierou.

Je iba na nás, či lásku (ten Svoj správny smer) spoznáme, stihneme ju uchopiť, ako ju uchopíme (chabo, kŕčovito alebo jednoducho pevne za pačesy) a – ako ju využijeme či použijeme. Ak je teda na nás, či ju budeme môcť zažiť, potrebujeme za seba v tejto veci prebrať zodpovednosť. To sa neteší veľkej obľube – núti nás to zmeniť stereotypy. Aj v myslení, pohybovaní, vyjadrovaní... A to je minimálne na začiatku náročné.

Tak sa veľakrát uspokojíme s rôznymi náhražkami. Spoločnosť, priatelia ba veľakrát ani rodina nás neučia, ako dosiahnuť naše najhlbšie túžby a potreby. Skôr je nám diktované, po čom túžiť máme, ako a koľko.

Doba, v ktorej máme tú česť žiť, spája veľa možností na sebarealizáciu, sebapoznanie a sebaliečenie. Vedomosti a múdrosti mnohých civilizácií, kedysi prístupné iba úzkemu kruhu vyvolených, sa opäť odkryli. Je to doteraz neopakovateľná príležitosť, uvedomujeme si to? Tú obrovskú šancu skĺbiť, vhodne skombinovať celosvetové dedičstvo. Ak vhodne skombinujeme vedomosti minulých storočí a tisícročí v jazyku dnešného človeka, dostaneme univerzálny systém použiteľný skutočne celospektrálne. Treba už iba natiahnuť ruku ...

Ak sa staneme vnímavejšími, otvorenejšími k sebe i okoliu, využijeme snáď šancu získať a použiť našu osobnú silu, cez ktorú môžeme dosiahnuť skutočnosti, ktoré potrebujeme a po ktorých najviac túžime.

Z uvedeného vyplýva: ak máme dostatok osobnej sily, máme energiu pre život, nadhľad a radosť. Súčasne musíme byť schopný správne posúdiť čo je pre nás zisk a čo nezmyselná strata – nazývame to schopnosť zamerať osobnú silu, skoncentrovať ju tak, aby priniesla čo najväčší efekt a my sme tak dosiahli náš duchovný i telesný rast (v zmysle pohyblivosti: „aby nám telo nazavadzalo“). Inak povedané radosť zo života. Je to možné? ÁNO. Pretože radosť zo života sa spája s množstvom energie, ktorú môžeme použiť a spôsobom jej investovania.

Je to už raz tak, že na dosiahnutie tohto všetkého sú niektoré činnosti viac, iné menej vhodné...

Nájdete nás na Facebooku